SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกจักษุแพทย์ (ห้องตรวจตา)
 • เครื่องวัดความยาวลูกตา (A-Scan) (24-4200)

  เป็นเครื่องวัดความยาวลูกตาที่มีความแม่นยำสูง และใช้เวลาในการวัดน้อยมาก มีปุ่มปรับเกณฑ์แบบใช้มือหมุนซึ่งจะสะดวกกับการใช้งาน ตัวเครื่องเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หน้าจอจะใหญ่และสามารถพิมพ์ชื่อคนไข้เป็นภาษาไทยได้ สามารถปริ๊นผลได้กับปริ๊นเตอร์ทั่วไป ซึ่งจะทำให้ตัวหนังสือไม่จางหายไป

  แสดงรายละเอียด
  กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ Slit Lamp (L-0189LED Magnification 5 Step)

  กล้องตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ ใช้ตรวจตาส่วนหน้า (Slit Lamp)  ตัวเครื่องจะมีคุณภาพสูง เลนส์ของตัวเครื่องจะมีความคมชัดทุกมุม และมีความคงทนแข็งแรงใช้ได้ยาวนาน แหล่งกำเนิดแสงจะเป็นแบบ LED คุณสมบัติของหลอด LED คือจะมีความคงทนสูงหลอดไม่ขาดง่าย , ตัวหลอดจะไม่ร้อน , ไม่มีแสง UV จะทำให้ผู้ตรวจไม่มีแสง reflex สะท้อนเข้าตา และ ผู้ถูกตรวจก็จะไม่แสบตา ดังนั้นในการตรวจของผู้ตรวจจะตรวจได้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อดีของคนไข้ที่จะทำให้การรักษานั้นได้ดียิ่งขึ้น 

  แสดงรายละเอียด