SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกจักษุแพทย์
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบชิออต (H-4814)

  คุณสมบัติพิเศษของเครื่องวัดความดันลูกตาแบบชิออต

   - มีลูกตุ้มน้ำหนักจำนวน  2  ลูก

   - มีตุ้มสำหรับ คาริเบรตจำนวน 1 อัน

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบเคลื่อนที่ (24-3000)

    คุณลักษณะพิเศษของเครื่องวัดความดันลูกตาแบบเคลื่อนที่ มีดังนี้  

       - สามารถวัดความดันลูกตาได้ในทุกท่าเช่น ท่านั่ง ท่านอน  ท่ายืน

       - สามารถพกพาเคลื่อนที่ไปได้ในทุกสถานที่ ที่เราจะไป

      - วัดความดันตาได้ตั้งแต่ 5 - 60  มิลลิเมตรปรอท

      - มีค่าความถูกต้องอยู่ในช่วง +/- 2 มิลลิเมตรปรอท

      - ใช้แบตเตอรี่ลิเทียม

                     

      

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบเป่าลม (Visuplan 500)

  คุณสมบัติ:

     - สามารถวัดได้ตั้งแต่ 7 - 60 มิลลิเมตรปรอท

     - หน้าจอสีชนิด TFT LCD ขนาด 5.7 นิ้ว

    - แรงลมจะเบาและมีความแม่นยำสูง

    - มีเป้ามองเป็นไฟ LED สีเขียว ช่วยให้วัดได้ง่ายขึ้น

    - โหมดการทำงาน Auto Measurement

    

  แสดงรายละเอียด