SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกจักษุแพทย์
 • เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถีสูง
 • เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถีสูง
  เครื่องมือวัดความยาวลูกตาพร้อม Ultrasound (4Sight)

  เป็นเครื่องมือวัดค่าความยาวลูกตา , วัดความหนากระจกตา , B - Scan  และ UBM อยู่ในเครื่องเดียวกัน

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องวัดความยาวลูกตา (A-Scan) (24-4200)

  เป็นเครื่องวัดความยาวลูกตาที่มีความแม่นยำสูง และใช้เวลาในการวัดน้อยมาก มีปุ่มปรับเกณฑ์แบบใช้มือหมุนซึ่งจะสะดวกกับการใช้งาน ตัวเครื่องเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หน้าจอจะใหญ่และสามารถพิมพ์ชื่อคนไข้เป็นภาษาไทยได้ สามารถปริ๊นผลได้กับปริ๊นเตอร์ทั่วไป ซึ่งจะทำให้ตัวหนังสือไม่จางหายไป

  แสดงรายละเอียด