SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกจักษุแพทย์ (ห้องตรวจตา)
 • กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
  กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ Slit Lamp (L-0189LED Magnification 5 Step)

  กล้องตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ ใช้ตรวจตาส่วนหน้า (Slit Lamp)  ตัวเครื่องจะมีคุณภาพสูง เลนส์ของตัวเครื่องจะมีความคมชัดทุกมุม และมีความคงทนแข็งแรงใช้ได้ยาวนาน แหล่งกำเนิดแสงจะเป็นแบบ LED คุณสมบัติของหลอด LED คือจะมีความคงทนสูงหลอดไม่ขาดง่าย , ตัวหลอดจะไม่ร้อน , ไม่มีแสง UV จะทำให้ผู้ตรวจไม่มีแสง reflex สะท้อนเข้าตา และ ผู้ถูกตรวจก็จะไม่แสบตา ดังนั้นในการตรวจของผู้ตรวจจะตรวจได้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อดีของคนไข้ที่จะทำให้การรักษานั้นได้ดียิ่งขึ้น 

  แสดงรายละเอียด
  กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ 3 Step Slit Lamp (L-0187LED Magnification 3 Step)

  กล้องตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ ใช้ตรวจตาส่วนหน้า ตัวเครื่องจะมีคุณภาพสูง เลนส์ของตัวเครื่องจะมีความคมชัดทุกมุม และมีความคงทนแข็งแรงใช้ได้ยาวนาน  แหล่งกำเนิดแสงจะเป็นแบบ LED คุณสมบัติของหลอด LED จะมีความคงทนสูง หลอดไม่ขาดง่าย ตัวหลอดจะไม่ร้อน  ไม่มีแสง UV  ผู้ตรวจไม่มีแสง reflex สะท้อนเข้าตา ผู้ถูกตรวจก็จะไม่แสบตาขณะตรวจ ดังนั้นการตรวจ ก็จะตรวจได้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อดีของคนไข้ที่จะทำให้การรักษาได้ดียิ่งขึ้น

  แสดงรายละเอียด