SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกจักษุแพทย์
 • เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ (GR-3300K)

  เครื่องวัดค่าสายตาและวัดค่าความโค้งของกระจกตา

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบชิออต (H-4814)

  คุณสมบัติพิเศษของเครื่องวัดความดันลูกตาแบบชิออต

   - มีลูกตุ้มน้ำหนักจำนวน  2  ลูก

   - มีตุ้มสำหรับ คาริเบรตจำนวน 1 อัน

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบเคลื่อนที่ (24-3000)

    คุณลักษณะพิเศษของเครื่องวัดความดันลูกตาแบบเคลื่อนที่ มีดังนี้  

       - สามารถวัดความดันลูกตาได้ในทุกท่าเช่น ท่านั่ง ท่านอน  ท่ายืน

       - สามารถพกพาเคลื่อนที่ไปได้ในทุกสถานที่ ที่เราจะไป

      - วัดความดันตาได้ตั้งแต่ 5 - 60  มิลลิเมตรปรอท

      - มีค่าความถูกต้องอยู่ในช่วง +/- 2 มิลลิเมตรปรอท

      - ใช้แบตเตอรี่ลิเทียม

                     

      

  แสดงรายละเอียด
  ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65NE Super Executive)

  ชุดวางเครื่องวัดสายตาและเครื่องตรวจตา ซึ่งจะสามารถวางเครื่องมือได้หลายเครื่องขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกวาง พร้อมกับมีเก้าอี้ให้คนไข้

  เพื่อใช้ในการตรวจ และ ถ้าชุดวางนี้อยู่ในห้องตรวจ จะทำให้ห้องตรวจนี้ดูดีขึ้นทันทีครับ

  แสดงรายละเอียด
  ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65GA New Omega)

  ชุดวางเครื่องวัดสายตา

  แสดงรายละเอียด