SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกจักษุแพทย์
 • ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65NE Super Executive)

  ชุดวางเครื่องวัดสายตาและเครื่องตรวจตา ซึ่งจะสามารถวางเครื่องมือได้หลายเครื่องขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกวาง พร้อมกับมีเก้าอี้ให้คนไข้

  เพื่อใช้ในการตรวจ และ ถ้าชุดวางนี้อยู่ในห้องตรวจ จะทำให้ห้องตรวจนี้ดูดีขึ้นทันทีครับ

  แสดงรายละเอียด
  ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65GA New Omega)

  ชุดวางเครื่องวัดสายตา

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ (Visuref 100)

  คุณลักษณะของเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ

      - สามารถวัดสายตาสั้น ยาว ได้ตั้งแต่ -25 ไดออฟเตอร์  ถึง  + 22 ไดออฟเตอร์

      - สามารถวัดสายตาเอียงได้ 0 ไดออฟเตอร์ ถึง +/- 10 ไดออฟเตอร์

     - สามารถวัดรูม่านตาที่เล็กที่สุดได้อยู่ที่ 2.0 มิลลิเมตร

     - สามารถวัดความโค้งกระจกตาได้ตั้งแต่ 5 - 10.2  มิลลิเมตร

    - ที่รองคางปรับด้วยไฟฟ้า

  แสดงรายละเอียด