SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกจักษุแพทย์
 • ชุดวางเครื่องมือตรวจตาและ วัดสายตา
 • ชุดวางเครื่องมือตรวจตาและ วัดสายตา
  ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65NE Super Executive)

  ชุดวางเครื่องวัดสายตาและเครื่องตรวจตา ซึ่งจะสามารถวางเครื่องมือได้หลายเครื่องขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกวาง พร้อมกับมีเก้าอี้ให้คนไข้

  เพื่อใช้ในการตรวจ และ ถ้าชุดวางนี้อยู่ในห้องตรวจ จะทำให้ห้องตรวจนี้ดูดีขึ้นทันทีครับ

  แสดงรายละเอียด
  ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65GA New Omega)

  ชุดวางเครื่องวัดสายตา

  แสดงรายละเอียด