SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

  • หน้าแรก
  • แผนกจักษุแพทย์
  • เครื่องมือผ่าตัดตา (สแตนเลส)
  • เครื่องมือผ่าตัดตา (สแตนเลส)
    ถาดสำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัดตา (H-7063)

    ถาดสำหรับใส่เครื่องมือเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ มีหลายขนาด ใส่เครื่องมือได้หลายชิ้น 

    แสดงรายละเอียด