SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยของหู (ป้องกันเสียง)

เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยที่ดีที่สุด

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดเสียงแบบดิจิตอล (41)

เครื่องวัดเสียงแบบดิจิตอล

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดเสียงแบบดิจิตอล (14)

เป็นเครื่องวัดเสียงที่ได้มาตรฐาน

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดเสียง (106)

เครื่องวัดเสียง ได้มาตรฐานสากล

แสดงรายละเอียด
ตู้ตรวจการได้ยิน (ตู้ตรวจการได้ยิน)

ตู้ตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนที่

แสดงรายละเอียด
เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Primus ICE Audiometer)

เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

แสดงรายละเอียด