SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65NE Super Executive)

ชุดวางเครื่องวัดสายตาและเครื่องตรวจตา ซึ่งจะสามารถวางเครื่องมือได้หลายเครื่องขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกวาง พร้อมกับมีเก้าอี้ให้คนไข้

เพื่อใช้ในการตรวจ และ ถ้าชุดวางนี้อยู่ในห้องตรวจ จะทำให้ห้องตรวจนี้ดูดีขึ้นทันทีครับ

แสดงรายละเอียด
ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65GA New Omega)

ชุดวางเครื่องวัดสายตา

แสดงรายละเอียด
อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยของหู (ป้องกันเสียง)

เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยที่ดีที่สุด

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดเสียงแบบดิจิตอล (41)

เครื่องวัดเสียงแบบดิจิตอล

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดเสียงแบบดิจิตอล (14)

เป็นเครื่องวัดเสียงที่ได้มาตรฐาน

แสดงรายละเอียด
ตู้ตรวจการได้ยิน (ตู้ตรวจการได้ยิน)

ตู้ตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนที่

แสดงรายละเอียด