SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ Slit Lamp (L-0189LED Magnification 5 Step)

กล้องตรวจตาส่วนหน้าชนิดลำแสงแคบ ใช้ตรวจตาส่วนหน้า (Slit Lamp)  ตัวเครื่องจะมีคุณภาพสูง เลนส์ของตัวเครื่องจะมีความคมชัดทุกมุม และมีความคงทนแข็งแรงใช้ได้ยาวนาน แหล่งกำเนิดแสงจะเป็นแบบ LED คุณสมบัติของหลอด LED คือจะมีความคงทนสูงหลอดไม่ขาดง่าย , ตัวหลอดจะไม่ร้อน , ไม่มีแสง UV จะทำให้ผู้ตรวจไม่มีแสง reflex สะท้อนเข้าตา และ ผู้ถูกตรวจก็จะไม่แสบตา ดังนั้นในการตรวจของผู้ตรวจจะตรวจได้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อดีของคนไข้ที่จะทำให้การรักษานั้นได้ดียิ่งขึ้น 

แสดงรายละเอียด
Refraction Unit (10.020.00/PEAK)

ชุด Refraction Unit

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ (URK-800A)

เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดความร้อน (TM188D)

เครื่องวัดความร้อนแบบสองหัว

แสดงรายละเอียด