SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกทัศนมาตร และร้านแว่นตา
 • เครื่องทดสอบการมองเห็น
 • เครื่องทดสอบการมองเห็น
  Chart Projector เครื่องทดสอบการมองเห็นแบบฉายสไลด์ (ACP-900)

  เครื่องทดสอบการมองเห็น จะใช้หลอดไฟแบบ LED ซึ่งจะมีความคงทน ยาวนาน หลอดไม่ร้อน การดีไซด์ของตัวเครื่องนั้นสวยงามเหมาะกับสถานที่ทดสอบ ซึ่งจะทำให้สถานที่ดูดีขึ้นมาเลยในทันที ตัวเครื่องจะมีระบบการปรับค่าความคมชัดไม่ว่าจะตั้งอยู่ในระยะไหน ข้อดีของเครื่องตัวนี้คือสามารถทำงานได้ในระยะที่ใกล้ได้ถึง 2 เมตร  ส่วนระยะไกลได้ถึง 7 เมตร ในระยะ 2 เมตรจะเป็นการประหยัดพื้นที่ห้องได้ไม่ต้องใช้ห้องที่มีขนาดกว้างก็ได้ แสงจะคมชัดขณะเปิดไฟนีออนซ์ในห้องอยู่ การมองจะสบายตาไม่ต้องมีกำลังเพ่งเยอะ จะทำให้ค่าการวัดถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ตัวเครื่องจะมีการควมคุมด้วย Remote Control แบบไร้สาย ซึ่งจะใช้ในการเปลี่ยนสไลด์การทำงาน จะทำให้การทำงานนั้นสะดวกยิ่งขึ้น Remote สามารถปรับการอ่านเป็นในแนวแกนตั้ง แกนนอนได้ตามความต้องการ ทางบริษัทฯมีทีมงานบริการหลังการขาย เพื่อดูแลลูกค้า ตลอดอายุการทำงานของเครื่อง

  แสดงรายละเอียด
  LCD Chart เครื่องทดสอบการมองเห็นแบบแอลซีดี (ULC900)

  เครื่องทดสอบการมองเห็นแบบ จอ LCD  ซึ่งจะบันทึกโปรแกรมการตรวจลงในจอมาจากต่างประเทศ มีความควบคุมการเปลี่ยนหน้าจอโดยใช้ Remote Control ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มี option เป็นอุปกรณ์ติดฝาผนังหรือเป็นแบบเสาที่ล้อเลื่อนเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่  การทำงานสามารถทำงานได้ตั้งแต่ 1.5 เมตร ซึ่งจะประหยัดพื้นที่ในการตรวจได้ 

  แสดงรายละเอียด